Puolet säätiön pääomasta koossa

Kiitos kaikille tähän mennessä Kotiseudulle -keräykseen osallistuneille! Säätiön pääoma on tällä hetkellä  25 251 euroa eli puolet tarvittavasta summasta on jo koossa!

Keräyslupaa jatkettiin keväällä. Nykyinen lupa on voimassa 31.3.2020 saakka.

Keräys jatkuu. Yhdessä saamme tarvittavat varat kerättyä.

Kotiseuduilla tapahtuu isoja muutoksia. Kotiseutujen hyväksi vapaaehtoisvoimin työtä tekevät ihmiset ja yhteisöt tarvitsevat rahoitusta. 

KOTISEUDULLE on valtakunnallinen Suomen Kotiseutuliiton toteuttama keräys. Keräämme varoja Kotiseutusäätiölle, joka tukee innostavaa ja uutta luovaa kotiseututyötä ja -tutkimusta koko maassa. 

Jokaisella on kotiseutu. Osallistumalla pidät kotiseudusta hyvää huolta.

Missiomme on suomalaisen identiteetin ja paikallisen kotiseututyön tukeminen. Kotiseuduilla tapahtuu isoja muutoksia. Samaan aikaan kotiseutuhenki on uudessa kasvussa. Kotiseutusuhdetta vaalitaan monin tavoin ja kotiseututyön muodot uudistuvat. Kriteerinä tuettaville kohteille on, että ne luovat jotain sellaista uutta, jota ei ilman rahoitusta olisi mahdollista toteuttaa. Kotiseututyön lisäksi säätiö tukee myös kotiseutututkimusta.

Kotiseudulle-keräys jatkuu

Kotiseudulle-keräyksellä on koottu varoja Kotiseutusäätiön perustamispääomaksi. Kotiseutusäätiön tarkoitus on aikanaan jakaa apurahoja paikalliseen, asukkaita innostavaan ja uutta kehittävään kotiseututyöhön kautta maan.

Tänä vuonna keräyksestä ja Kotiseutusäätiöstä on puhuttu tulevaisuustekona kotiseutujen ja kotiseututyön puolesta. Olemme koonneet lahjaa tulevaisuuden kotiseututyölle Suomi 100 -juhlavuonna.

Koko tavoitetta eli perustamispääoman minimirajaa 50 000 euroa emme saavuttaneet vielä tähän mennessä, mutta lukuisten yksityisten henkilöitten ja yhdistysten sekä muiden organisaatioiden lahjoituksilla pääsimme 24 651,35 euroon (keräyssaldo 18.12.2017).

Kotiseudulle-keräys kuitenkin jatkuu. Myös senkin jälkeen, kun perustamispääoma on koossa ja säätiö voidaan perustaa, pääomaa aiotaan kasvattaa rahankeräyksellä eri tavoin. Missiona on, että Kotiseutusäätiö voisi olla tulevaisuudessa merkittävä kotiseututyön ja kotiseutututkimuksen rahoittaja Suomessa.

Olemme tuoneet matkan varrella esille henkilöitä ja yhdistyksiä, jotka ovat tukeneet keräystä. He ovat omalla äänellään, omilla esimerkeillään, olleet perustelemassa koko hankkeen merkitystä. Viimeisimpinä Kotiseutuliiton valtuuston jäsen Elisa Göös ja varapuheenjohtaja Teppo Ylitalo.

Lämmin kiitos kaikille jo tähän mennessä lahjoittaneille! Lahjoittajien nimilista on julkaistu Lahjoittajat-sivulla. Kiitos myös teille, jotka nyt päätätte antaa oman osuutenne kotiseututyölle lahjoituksen muodossa!

Työ jatkuu. Tämänkin teemme yhdessä.

Riitta Vanhatalo
Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja

 

Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua keräystilille annettavin lahjoituksin.
>> Lahjoitusohjeet

Miten muuten keräykseen voi osallistua?

Lahjoituksia voi kerätä muun muassa järjestämällä konsertin, kotiseuturetken, huutokaupan, näyttelyn, myyjäiset tai muun tapahtuman. Syntymäpäivä- ja merkkipäivälahjojen sijaan juhlavieraita voi pyytää lahjoittamaan Kotiseudulle

Lahjoittajaksi ja kotiseututyön tukijaksi voi myös haastaa ystäviä, yhdistyksiä tai vaikkapa yrityksiä.

Jokaisella lahjoituksella on merkitystä. Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta ja annetaan kotiseututyölle kirkas tulevaisuus!

Elisa Göös: ”Kotiseututyöhön uutta virtaa Kotiseutusäätiön tuella”

Elisa Göös

Elisa Göös. Kuva: Markku Selinummi.

Kotiseutuliiton valtuuston jäsen, Janakkalassa asuva Willa Göösin omistaja Elisa Göös lahjoitti Kotiseudulle-keräykseen.

– Aktiivisella kotiseututyöllä voi vaikuttaa niin moniin eri tahoihin. Nuorten kannustaminen mukaan toimintaan on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuuden kannalta. Nuorilla on juuri nyt oikea aika luoda kotiseudustaan omannäköistään ja astua näkyvästi esiin paikallisissa kotiseutuyhdistyksissä. Muutosta tarvitaan! Göös perustelee lahjoitustaan.

– Maailmassa on paljon asioita mihin voi ja pitäisikin lahjoittaa. Kun olen nähnyt Afrikkaa ja olen Nakurun lastenkodin sisarusten kummi, tiedän, että vuosittainen lahjoitukseni menee juuri oikeaan tarkoitukseen, näiden lasten koulutukseen. Tunnen suurta iloa, että näin voin auttaa edes paria lasta maailmassa. Kun kaikki tekisivät pieniä tekoja, maailma olisi parempi paikka elää.

Mutta mitä yhteistä on lahjoittamisella Nakurun lastenkodille tai lahjoittamisella Kotiseutusäätiölle?

– Yhteinen nimittäjä on tulevaisuus, koulutus ja kotiseutu. Nakurun lastenkodista on esimerkkejä lapsista, jotka ovat menestyneet maailmalla ja kotiseuduillaan.

Göös kertoo myös esipolviensa olevan esimerkkinä ja kannustajana lahjoitukselleen.

– Kun suvussa on jäseniä, jotka ovat aikanaan lahjoittaneet maata, jotta Janakkalaan Hyvikkälän kylälle saataisiin koulu, niin eihän tässä voi sukuaan huonompi olla! Fanny Göös (o.s. John) oli lahjoittaja, jotta lapsille taattaisiin koulusivistys.

Uudenlaista virtaa kotiseututyöhön

Göösin mukaan Kotiseutusäätiön apurahoilla on ehdottomasti tarvetta akateemisten tutkimushankkeiden lisäksi yhdistystoiminnan arkisissa hankkeissa, kuten kotiseutulehtien ja kyläkirjojen tekemisessä sekä kotiseutumuseoiden hoitamisessa.

– Säätiö on apuna ja tukena niin paikallisessa kuin valtakunnallisessa kotiseututyössä myös tulevaisuudessa. Kotiseudusta huolehtiminen on aina trendikästä.

– Kotiseututyö tarvitsee uudenlaista ”virtaa”. Tutkimusta, uusia toimintamalleja, uudenlaista tekniikkaa ja ajanmukaista koulutustakin kotiseututyön jatkuvuuden turvaamiseksi. Nuoria toimijoita! Ja erilaisia keinoja kotiseudun tulevaisuuden turvaamiseksi kotoisana asuinympäristönä.

Göös näkee myös merkittävänä nuorten tukemisen ja innostamisen hakemaan apurahoja Kotiseutusäätiöltä.

– Tällainen tuen mahdollisuus on tarpeellinen, jotta nuoret pitäisivät kotiseudusta huolta ja turvaisivat kotiseutu-, kaupunginosa- ja kyläyhdistysten tärkeän toiminnan kotiseuduillaan, sivistys- ja kulttuuripuolta unohtamatta.

Tätä ei voi ohittaa!

Göös rohkaisee muitakin lahjoittamaan Kotiseudulle-keräykseen. Hän kannustaa myös yrityksiä ja kuntia mukaan tukijoiksi.

– Paikalliset kotiseutuyhdistykset ovat jo muutamat tukeneetkin säätiön perustamista, mutta vielä voi tulla mukaan lahjoittajaksi. Ja jokainen yksityinen kotiseudustaan ja kotiseututyön merkittävyydestä pitävä ja oman kotiseutunsa kotiseutuyhdistykseen kuuluva voi myös lahjoittaa. Lahjoitus voi tulla sitten joskus takaisin apurahan muodossa.

– Suomen Kotiseutuliiton tunnuksessa heraldiset linnakkeet kuvaavat yhteiskunnan suunnitelmallista kehittämistä. Keskellä oleva kukka kuvastaa kotiseudun luontoa ja sen suojelua. Siis kyse on kehittämisestä ja luonnonsuojelusta kotiseututyössä. Ei tätä voi ohittaa!

Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta!

Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua keräystilille annettavin lahjoituksin. Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta ja annetaan kotiseututyölle kirkas tulevaisuus!

>> Lahjoitusohjeet

Kiitämme lämpimästi kaikkia Kotiseutusäätiön perustamista tukeneita yrityksiä,  yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.

Kotiseutuliiton varapuheenjohtaja Teppo Ylitalo: ”Kotiseudusta huolehtiminen kuuluu meistä jokaiselle”

Teppo Ylitalo. Kuva: Leena Hjelt.

Kotiseutuliiton valtuuston varapuheenjohtaja, lapualainen väitöskirjatutkija Teppo Ylitalo lahjoitti Kotiseudulle-keräykseen.

– Kotiseututyö ansaitsee ja tarvitsee tukijoita. Jokainen kotiseutu on arvokas ja kaikilla meistä on oikeus kotiseutuun, siihen tunteeseen ja kokemukseen, että olemme jossakin paikassa kotonamme, Ylitalo perustelee lahjoitustaan.

Hänen mukaansa kotiseudun muodostavat yhteisön tarinat, sen tapahtumat, ympäristö ja ihmiset. Kotiseutu ei ole jossakin menneessä, se on tässä ja nyt. Kotiseutu on yhdessä tekemistä ja toisista välittämistä – sitä, mikä on meille yhdessä tärkeää.

– Siksi ajattelen, että kotiseudusta huolehtiminenkin kuuluu meistä jokaiselle: vanhalle ja nuorelle, paikallaanpysyvälle ja reissaajalle, niillekin jotka ajattelevat, että ei kuulosta minun jutultani. Jokainen meistä rakentaa omaa kotiseutuaan, itselleen ja muille.

Ylitalo pohtii Kotiseutusäätiön apurahojen käyttökohteita:

– Kotiseutu ei ole koskaan ollut paikallaan pysyvä ja muuttumaton, eikä sellaista ole myöskään kotiseututyö. Siksi Kotiseutusäätiön apurahoja tarvittaisiin ennen muuta uudenlaista yhteisöllisyyttä luoviin ja uudenlaisia kotiseututyön välineitä käyttäviin projekteihin.

– Oleellisen tärkeää on, että tarpeet ja visiot lähtevät paikalliselta tasolta. Monta kertaa kuulee sanottavan, että kyllä meillä ideoita olisi, kun vain olisi resursseja. Siksi Kotiseutusäätiö on mitä mainioin keksintö.

Maakunnista merkityksellisiä kotiseutuja

Ylitalo tekee väitöstutkimusta Helsingin yliopistoon modernien maakunnallisten identiteettien rakentumisesta Suomeen ja erityisesti Etelä-Pohjanmaalle. Hän arvioi Kotiseutusäätiön merkitystä myös maakuntauudistuksen näkökulmasta:

– Vuoden 2020 alussa toimintansa aloittavat uudet maakunnat luovat uudenlaista tarvetta ja mahdollisuutta myös aikaisempaa laajempaan alueelliseen kotiseututyöhön. Sinnekin tarvitaan tulevaisuudessa Kotiseutusäätiön tukea.

Uusien maakuntien tehtäviin kuuluu myös identiteettityö, mitä Ylitalo pitää hyvänä asiana.

– On tärkeää, että maakunnissa mietitään aktiivisesti, mikä sitoo maakunnan ihmisiä yhteen. Se ei tarkoita vanhojen hauskojen heimopiirteiden esiin kaivamista eikä mitään yhtä päälle liimattua maakunta-identiteettiä, vaan niiden asioiden etsimistä ja vahvistamista, jotka yhdistävät ihmisiä ja jotka rakentavat maakunnista merkityksellisiä kotiseutuja.

Kätevää ja tehokasta

Ylitalo kannustaa muitakin lahjoittamaan Kotiseudulle-keräykseen. Lahjoituksen summa ei ole tärkeintä, vaan halu osallistua.

– Kotiseudulle-keräykseen osallistuminen ei tietenkään ole ainut tapa tukea kotiseutuja ja kotiseututyötä. Mutta se on kätevää ja tehokasta. Pienistä puroista kasvaa suuri joki, jolla voi tehdä paljon hyvää.

Kukin voi ottaa osaa mahdollisuuksiensa mukaan. Jokainen lahjoitus on arvokas, oli se sitten pieni tai suuri.

Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta!

Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua keräystilille annettavin lahjoituksin. Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta ja annetaan kotiseututyölle kirkas tulevaisuus!

>> Lahjoitusohjeet

Kiitämme lämpimästi kaikkia Kotiseutusäätiön perustamista tukeneita yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.

Olokee hiljaa ja huutakee – Huutokauppakeisarin johdolla tukea kotiseututyölle

Olokee hiljaa ja huutakee! Kotiseutuhuutokauppa la 12.8. kello 15, Toivolan Vanha Piha (Cygnaeuksenkatu 2, Jyväskylä)

Olokee hiljaa ja huutakee!
Kotiseutuhuutokauppa la 12.8. kello 15, Toivolan Vanha Piha (Cygnaeuksenkatu 2, Jyväskylä)

Jyväskylässä järjestetään Valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä 12. elokuuta Kotiseutuhuutokauppa, jonka tuotto ohjataan Kotiseudulle-keräykseen.

Huutokauppakeisari Aki Palsanmäen meklaroima Kotiseutuhuutokauppa valtaa Toivolan Vanhan Pihan  lauantaina 12.8. kello 15–16. Huutokauppatavaraa pääsee katselemaan etukäteen jo kello 14 alkaen. Huutokaupassa on käteismaksu.

Huutokauppakohteisiin voi jo nyt tutustua verkossa osoitteessa www.jyvaskyla.fi/kotiseutupaivat/ohjelma/20170812/huutokauppa.

Tervetuloa tekemään löytöjä ja nauttimaan hyvästä meiningistä sekä tukemaan tulevaisuuden kotiseututyötä!

Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua Valtakunnallisten kotiseutupäivien aikana 10.–13.8. myös lahjoittamalla lipaskeräykseen.

Miten muuten Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua?

Keräykseen voi osallistua keräystilille annettavin lahjoituksin. Lahjoittajaksi ja kotiseututyön tukijaksi voi myös haastaa ystäviä, yhdistyksiä tai vaikkapa yrityksiä. Jokaisella lahjoituksella on merkitystä. Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta ja annetaan kotiseututyölle kirkas tulevaisuus!

>> Lahjoitusohjeet

Kiitämme lämpimästi kaikkia Kotiseutusäätiön perustamista tukeneita yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.

Espoossa konsertoidaan tukea tulevaisuuden kotiseututyölle

Espoon Leppävaarassa järjestetään marraskuussa hyvää tekevä Luonnon kasvot -konsertti, joka sisältää muun muassa kolmen uuden kotimaisen sävellyksen kantaesitykset. Osa konsertin lipputuloista lahjoitetaan Kotiseudulle-keräykseen.

Anu Komsi

Luonnon kasvot – Lauluja satavuotiaalle Suomelle
Tiistaina 28.11.2017, kello 19.00
Kesto 1 h 30 min, sisältää väliajan
Sellosali, Soittoniekanaukio 1A, ESPOO
Liput alkaen 30/22 € Lippupiste

Koloratuurisopraano Anu Komsi ja pianisti Pia Värri tuovat Sellosalin lavalle soivan kuvan suomalaisesta mielenmaisemasta. Konsertin nimikappaleen on Komsille ja Värrille Pentti Saarikosken tekstiin säveltänyt Kaija Saariaho, ja laulu esitetään nyt ensi kertaa pääkaupunkiseudulla.

Ohjelmassa on myös kolmen aivan uuden Saarikosken runoihin tehdyn sävellyksen kantaesitykset. Uudet laulut ovat säveltäneet Saariaho sekä Kimmo Hakola ja Heta Aho. Konsertissa kuullaan lisäksi Hannikaista, Merikantoa ja Fordellia. Tuulahduksen muilta mailta tuovat Messiaenin, Rahmaninovin ja Prokofjevin sävelet.

Rahoitusta Kotiseutusäätiön perustamiseen

Konsertin järjestää Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry eli EKYL, joka edustaa 46 espoolaista kaupunginosa- ja omakotiyhdistystä.

– Halusimme juhlistaa Suomi 100 -juhlavuotta konsertilla. Samalla tahdomme tukea meidän kaikkien kotiseututyötä tekevien hyväksi perustettavaa Kotiseutusäätiötä. Toisena kohteena on paikallisemmin toimiva Espoon Seudun Kulttuurisäätiö, jota EKYL on aikoinaan ollut perustamassa, EKYLin järjestösihteeri Kristel Nyberg kertoo.

EKYL teki jo aiemmin pienen lahjoituksen Kotiseutusäätiölle. Koska monimuotoisen kotiseututyön edistäminen koetaan EKYLissä todella tärkeäksi, hyväntekeväisyyskonsertilla tavoitellaan nyt lisärahoitusta.

– Paikallisena keskusjärjestönä olemme nähneet, miten ahtaalla monet pienet ruohonjuuritason kotiseututoimijat ovat. Toivomme, että Kotiseutusäätiöstä kasvaa sellainen taho, jonka tuella edistetään toimintamahdollisuuksia, uusien ideoiden toteutumista sekä tekijöidensä näköistä elävää kotiseututyötä.

Miten muuten Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua?

Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua keräystilille annettavin lahjoituksin. Lahjoittajaksi ja kotiseututyön tukijaksi voi myös haastaa ystäviä, yhdistyksiä tai vaikkapa yrityksiä. Jokaisella lahjoituksella on merkitystä. Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta ja annetaan kotiseututyölle kirkas tulevaisuus!

>> Lahjoitusohjeet

Keräykseen voi myös osallistua Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Jyväskylässä 10.–13.8.2017 lahjoittamalla lipaskeräykseen. Lisäksi kotiseutupäivien lauantain 12.8. ohjelmaan kuuluvasta huutokauppakeisari Aki Palsanmäen Kotiseutuhuutokaupasta voi huutaa kiinnostavia esineitä. Huutokaupan tuotto ohjataan tulevaisuuden kotiseututyölle eli säätiön perustamispääomaan.

Kiitämme lämpimästi kaikkia Kotiseutusäätiön perustamista tukeneita yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.

Rahoitusta paikalliseen vapaaehtoistyöhön

Kulttuuriympäristö ja kansalainen - Mistä olisi eniten hyötyäKun Kotiseutuliiton Kulttuuriympäristö ja kansalainen -selvityksessä kysyttiin, mistä olisi eniten hyötyä kulttuuriympäristön hyväksi toimiville kansalaisille ja yhdistyksille, suurin osa vastaajista nosti esiin joustavien rahoitusmuotojen tarpeen. Seuraavaksi eniten kaivattiin tietoa vaikuttamisen menetelmistä ja tehokkaasta viestinnästä.

– En ymmärrä, mitä yhdistyksiltä odotetaan. Rahaa toimintaan saa todella vähän ja rakennuksen ylläpito ja kunnostaminen on valtavan kallista. Jos valtio tai kunta haluaa, että vapaaehtoiset jatkavat tulevaisuudessakin, miksi rahoitusta ja tukea on niin vaikea saada? pohti eräs vastaaja.

Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta

Kotiseutuliitossa olemme tarttuneet haasteeseen, jotta tulevaisuuden kotiseututyön rahoitus on turvattu. Kulttuuriympäristötyö on merkittävä osa kotiseututyötä. Keräämme Kotiseudulle-keräyksellä varoja aivan uudelle säätiölle, joka tukee jatkossa paikallista vapaaehtoistyötä ja kotiseutututkimusta. Perustettavan Kotiseutusäätiön tuki varmistaa vapaaehtoisvoimin tehtävän kotiseututyön toimintaedellytykset sekä mahdollistaa kotiseututyötä uudistavat kokeilut ja hankkeet.

Kotiseudulle-keräys on iloksemme saanut lahjoittajat liikkeelle. Lisää lahjoituksia kuitenkin tarvitaan, jotta saavutamme minimitavoitteemme, Kotiseutusäätiön perustamispääoman 50000 euroa. Jokaisella lahjoituksella on merkitystä, ja pienilläkin summilla synnytetään iloa ja hyvinvointia.

Olemme haastaneet Kirsi Moisanderin ja Raimo Sailaksen johdolla kaikki jäsenyhdistyksemme tukemaan Kotiseutusäätiön perustamista. Toivomme, että haaste laitetaan kiertoon. Kotiseudulle-keräyksen lahjoittajaksi ja kotiseututyön tukijaksi voi haastaa ystäviä, yhdistyksiä tai vaikkapa yrityksiä.

Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua keräystilille annettavin lahjoituksin. Jokaisella lahjoituksella on merkitystä. Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta ja annetaan kotiseututyölle kirkas tulevaisuus!

>> Lahjoitusohjeet

Keräykseen voi myös osallistua Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Jyväskylässä 10.–13.8.2017 lahjoittamalla lipaskeräykseen. Lisäksi kotiseutupäivien lauantain 12.8. ohjelmaan kuuluvasta Aki Palsanmäen Kotiseutuhuutokaupasta voi huutaa kiinnostavia esineitä. Huutokaupan tuotto ohjataan tulevaisuuden kotiseututyölle eli säätiön perustamispääomaan.

Kiitämme lämpimästi kaikkia Kotiseutusäätiön perustamista tukeneita yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.

Mistään kotoisin? – Vapaaehtoistyön tukikampanja kokoaa alkupääomaa Kotiseutusäätiölle

Kotiseutusäätiön perustamista voi nyt tukea Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelussa!

Vapaaehtoisvoimin kotoutetaan, kotiutetaan ja juurrutetaan meitä kaikkia, mutta vapaaehtoistyökin kaipaa tukea. Tule mukaan mahdollistamaan tapahtumat ja tohina sekä tutkimus ja tuloksellisuus – paikallisesti!

Mesenaatti.me-yhteisörahoituspalvelun avulla toteutettavassa Mistään kotoisin? -kampanjassa kerätään rahoitusta Kotiseutusäätiölle, joka tukee jatkossa paikallisuutta, kotiseututyötä ja -tutkimusta.

Kampanjan vähimmäistavoitteena on kerätä kymmenesosa säätiön perustamispääomasta, mutta mitä enemmän keräämme, sitä nopeammin säätiö perustetaan ja sitä enemmän voimme jakaa apurahoja!

Mistään kotoisin? -kampanjassa emme ainoastaan pyydä rahoitusta, vaan tarjoamme lukuisia hauskoja ja hyödyllisiä vastikkeita arvoltaan 20–2000 euroa. Tarjolla on muun muassa kotiseuturakas-arvonimi, tukisukat kotoutujalle, pala suklaataivasta, juurihoito ja kolmelle nopealle ministeri Raimo Sailas puhujaksi tilaisuuteen!

Kiitos jo nyt. Olemme suunnattoman kiitollisia jokaisesta lahjoituksesta. Jokainen lahjoitus ja jokainen mesenaattikampanjassa ostettu vastike vie meitä – sinua, minua ja meitä kaikkia – lähemmäksi tavoitettamme! Tulevaisuudessa me rahoitamme sinua, sillä säätiö jakaa apurahoja kotiseututyötä ja -tutkimusta tekeville tahoille.

Tunnustaudu siis kotiseuturakkaaksi ja jätä nimesi historiaan! Kampanja on käynnissä 21.12. asti osoitteessa mesenaatti.me/mistaankotoisin.

Kotiseutuliiton varapuheenjohtaja Tuula Salo mukana mahdollistamassa kotiseututyön jatkuvuutta

Tänään 1. lokakuuta vietetään Säätiöpäivää. Kaikille tarkoitettu tapahtumapäivä tuo esiin säätiöiden hyvää tekevää työtä ympäri Eurooppaa. Suomessa Säätiöpäivän organisoi Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta.

Tuula Salo ja Riitta Vanhatalo kiersivät keräyslippaiden ja arpojen kanssa kotiseutumarkkinoilla Espoossa. Kuva: Elina Kuismin.

Tuula Salo ja Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo kiersivät keräyslippaiden ja arpojen kanssa kotiseutumarkkinoilla Espoon Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä elokuussa 2015. Kuva: Elina Kuismin.

Jotta voisimme jo ensi vuonna juhlia oman säätiömme työtä, tarvitsemme apua lahjoitusten muodossa. Kotiseutusäätiön perustamispääomaa kokoavaan Kotiseudulle-keräykseen voivat lahjoittaa esimerkiksi yhdistykset, yritykset ja yksityishenkilöt. Kotiseutuliiton valtuuston varapuheenjohtaja, helsinkiläinen kotiseutuaktiivi Tuula Salo lahjoitti Kotiseudulle-keräykseen 200 euroa.

– Kotiseutusäätiön perustaminen tulee mahdollistamaan paikallisen kotiseututyön uusien ja luovien hankkeiden tukemista, Salo perustelee lahjoitustaan.

Hän pohtii apurahojen tarpeita erityisesti kaupungeissa tehtävän kotiseututyön näkökulmasta:

– Eri kaupunkien kaupunginosayhdistykset tekevät maassamme monipuolista työtä oman alueensa asumisviihtyisyyden lisäämiseksi. Yhdistykset tukevat alueen identiteettiä ja kunnioittavat alueen historiaa ja perinteitä, vaikuttavat aluetta koskevaan suunnitteluun ja kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen sekä järjestävät kulttuuri-, virkistys-  ja asukastilaisuuksia yhteisöllisyyden lisäämiseksi.

Salo kannustaa muitakin lahjoittamaan Kotiseudulle-keräykseen. Lahjoitus on myös hyvä merkkipäivälahja esimerkiksi kukkien sijaan.

– Toivon, että kotiseututyön aktiivit muistaisivat juhlakutsuissaan mainita, että lahjojen ja kukkien sijaan lahjan voi antaa lahjoittamalla Kotiseudulle-keräykseen.

Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta!

Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua keräystilille annettavin lahjoituksin. Jokaisella lahjoituksella on merkitystä. Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta ja annetaan kotiseututyölle kirkas tulevaisuus!

>> Lahjoitusohjeet

Kiitämme lämpimästi kaikkia Kotiseutusäätiön perustamista tukeneita yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.

Millainen hanke uudistaa kotiseututyötä?

Kotiseututyö kaipaa potkua ja uusia ideoita. Kotiseutuliitto haluaa kannustaa toimijoita kotiseututyötä uudistaviin kokeiluihin ja hankkeisiin perustamalla kotiseututyötä ja -tutkimusta tukevan Kotiseutusäätiön. Lahjoittamalla Kotiseudulle olet tulevaisuuden kotiseututyön mesenaatti!

Leppävaaran kansalaismuistipiiri on yhdistänyt innostavalla tavalla uutta ja vanhaa paikallishistorian dokumentoinnissa.

Kansalaismuistipiiri retkeili tutustumaan ensimmäisen maailmansodan aikaisiin valleihin. Taustalla näkyy kasvava Leppävaara. Kuva: Raimo Heino.

Kansalaismuistipiiri retkeili tutustumaan ensimmäisen maailmansodan aikaisiin valleihin. Taustalla näkyy kasvava Leppävaara. Kuva: Raimo Heino.

Leppävaara-seura käynnisti vuonna 2002 kansalaismuistipiirin, jonka puitteissa vanhat leppävaaralaiset ovat keränneet talteen alueen rikasta historiaa valokuvina, lehtileikkeinä, tarinoina ja henkilöhistorioina. Piiriläiset ovat tarkentaneet epävarmoja tietoja Leppävaaran kehityksen kannalta olennaisista asioista.

Kansalaismuistipiiri kokoontuu vuosittain 12–14 istuntoon, ja vuosien kuluessa toimintaan on osallistunut reilusti yli 100 henkilöä. Kansalaismuisti-illat ovat sosiaalisia tapahtumia, joissa keskustellaan vilkkaasti. Kansalaismuistikeskustelut jatkuvat istuntojen välissä Facebook-ryhmässä.

Kerätyn aineiston pohjalta on laadittu kymmeniä historia-artikkeleita Lepuski-lehteen ja seuran verkkosivulle www.lepuski.fi/historia sekä saatu arvokasta lähdeaineistoa seuran julkaisemiin historiikkeihin.

Kansalaismuistitoiminnan esikuvana on ollut Helsingin yliopiston Kulttuurikaupunki 2000 -hanke, josta Leppävaarassa on kehitetty oma sovellus.

Lue lisää: http://www.lepuski.fi/kansalaismuistipiiri.html