Evijärveläinen Heikki Valijoki lahjoitti Kotiseudulle

Kotiseudulle-keräykseen voivat yhdistysten lisäksi lahjoittaa myös yksityishenkilöt. Esimerkiksi Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander ja puolisonsa Jouko Laitinen sekä ministeri, Kotiseutuliiton hallituksen varapuheenjohtaja Raimo Sailas ovat tehneet henkilökohtaiset kertalahjoitukset. Lisäksi Kotiseutuliiton entinen järjestösihteeri Juhani Railo ryhtyi kuukausilahjoittajaksi.

Evijärvi-Seura tarttui keväällä Kotiseutuliiton haasteeseen ja lahjoitti Kotiseudulle-keräykseen 50 euroa. Yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Valijoki halusi myös omalta osaltaan tukea hyvin tärkeänä pitämäänsä hanketta, joten hän lahjoitti 500 euroa.

– Esi-isämme sekä -äitimme ovat meille hankkineet itsenäisen vapaan Suomen, joka pitää sisällään jokaiselle asukkaalle oman kotiseudun, lapsuuden kasvuympäristön, tutut kotikadut, lainehtivat viljavainiot ynnä muut rakkaat muistot. Meidän jokaisen on pidettävä huolta, etteivät paikat tuhoudu. On myös kehitettävä uusimuotoista kotiseututyötä, se onnistuu vain yhteistyössä, ohjatulla toiminnalla, Valijoki perustelee lahjoitustaan.

– Kotiseutuliiton rooli on erittäin merkittävä valtakunnallisesti ajatellen. Hallituksen sekä erilaisten työryhmien toiminnan kautta voidaan kokonaisvaltaisesti ohjailla paikallisten seurojen toimintaa sekä jakaa avustuksia.

Valijoen mukaan hankeavustuksia tulisi suunnata myös jo olemassa oleviin kipeästi apua tarvitseviin kohteisiin – ei kuitenkaan niin, että avustettaisiin koko tarvittava rahamäärä, vaan hakijalla olisi oltava omaakin rahoitusta, ja esimerkiksi talkootyön osuutta tulisi korostaa ja lisätä.

Valijoki ei tavoittele lahjoituksellaan henkilökohtaista julkisuutta, mutta toivoo, että tekonsa saisi muitakin ”innostumaan” lahjoittamaan.

– Sekä minun että Evijärvi-Seuran hallituksen mielestä Kotiseutusäätiön perustaminen on todella upea ja kannatettava asia. Toivottavasti jokainen paikallisyhdistys osallistuu keräykseen!

Osallistumalla pidätte kotiseudusta hyvää huolta. Miten voitte osallistua?

Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua keräystilille annettavin lahjoituksin. Jokaisella lahjoituksella on merkitystä. Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta ja annetaan kotiseututyölle kirkas tulevaisuus!

>> Lahjoitusohjeet

Kiitämme lämpimästi kaikkia Kotiseutusäätiön perustamista tukeneita yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.