Kuukausilahjoittaja Juhani Railo: ”Vähän mutta jatkuvasti!”

Kotiseudulle-keräyksen ensimmäinen kuukausilahjoittaja Juhani Railo on kotiseutujen asialla. Kuva: Elina Kuismin.

Kotiseudulle-keräyksen ensimmäinen kuukausilahjoittaja Juhani Railo on kotiseutujen asialla. Kuva: Elina Kuismin.

Kotiseutuliiton järjestösihteerinä lähes 30 vuotta toiminut Juhani Railo pohti viime vuoden loppupuolella, miten voisi omalta osaltaan edistää Kotiseutusäätiön perustamista. Syntyi idea kuukausilahjoittamisesta.

– Pienilläkin rahoilla on merkitystä saajapäässä. Paljoa ei tarvitse antaa, ainakaan kerralla, joten päätin antaa vähän mutta jatkuvasti, Railo kertoo.

– Yhdistystoiminnassa niukkuus on aina läsnä, mutta pienistä puroista syntyvät suuret joet, kuten sanotaan.

Railo teki pankin kanssa sopimuksen suoramaksusta ja lahjoittaa Kotiseudulle-keräykseen 50 euroa kuussa 75-vuotissyntymäpäiväänsä eli 1.12.2017 asti. Kahden vuoden aikana tästä kertyy hieno summa!

Yhteiseksi hyväksi

Juhani Railo kannustaa miettimään, mitä kotiseututyö on ja mitä kotiseututyötä tekevät saavat aikaan. Mitä jos kotiseututoimijoita ei olisi?

– Yhteiseksi hyväksi ja paremman lähiympäristön puolesta tehtävä työ on usein näkymätöntä puurtamista. Ruohonjuuritasolla toiminta perustuu siihen, että ihmiset laittavat itsensä likoon. Kotiseutuyhdistys on ulkoparlamentaarinen kansalaisverkosto, jossa monella eri tavalla ajattelevat ihmiset tekevät yhdessä töitä sen eteen, että saadaan asiat kuntoon.

– Arjen kotiseututyössä muutama sata euroa saattaa riittää siihen, että saada joku asia käyntiin tai päästään kiperän paikan yli, Railo muistuttaa.

Hän pitää hyvänä sitä, että Kotiseutuliitossa on ryhdytty toimiin paikallistason toiminnan tukemiseksi myös taloudellisesti. Kotiseutusäätiön apuraha antaa signaalia muillekin rahoittajille, että valtakunnallinen keskusjärjestö on nähnyt apurahansaajan toiminnan tärkeäksi, joten hanke voi saada lisärahoitusta myös muualta. Pään auki saaminen helpottaa varainhankintaa ja antaa uskoa toimintaan.

Osallistumalla pidätte kotiseudusta hyvää huolta. Miten voitte osallistua?

Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua keräystilille annettavin lahjoituksin. Jokaisella lahjoituksella on merkitystä. Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta ja annetaan kotiseututyölle kirkas tulevaisuus!

>> Lahjoitusohjeet

Kiitämme lämpimästi kaikkia Kotiseutusäätiön perustamista tukeneita yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.