Millainen hanke uudistaa kotiseututyötä?

Kotiseututyö kaipaa potkua ja uusia ideoita. Kotiseutuliitto haluaa kannustaa toimijoita kotiseututyötä uudistaviin kokeiluihin ja hankkeisiin perustamalla kotiseututyötä ja -tutkimusta tukevan Kotiseutusäätiön. Lahjoittamalla Kotiseudulle olet tulevaisuuden kotiseututyön mesenaatti!

Leppävaaran kansalaismuistipiiri on yhdistänyt innostavalla tavalla uutta ja vanhaa paikallishistorian dokumentoinnissa.

Kansalaismuistipiiri retkeili tutustumaan ensimmäisen maailmansodan aikaisiin valleihin. Taustalla näkyy kasvava Leppävaara. Kuva: Raimo Heino.

Kansalaismuistipiiri retkeili tutustumaan ensimmäisen maailmansodan aikaisiin valleihin. Taustalla näkyy kasvava Leppävaara. Kuva: Raimo Heino.

Leppävaara-seura käynnisti vuonna 2002 kansalaismuistipiirin, jonka puitteissa vanhat leppävaaralaiset ovat keränneet talteen alueen rikasta historiaa valokuvina, lehtileikkeinä, tarinoina ja henkilöhistorioina. Piiriläiset ovat tarkentaneet epävarmoja tietoja Leppävaaran kehityksen kannalta olennaisista asioista.

Kansalaismuistipiiri kokoontuu vuosittain 12–14 istuntoon, ja vuosien kuluessa toimintaan on osallistunut reilusti yli 100 henkilöä. Kansalaismuisti-illat ovat sosiaalisia tapahtumia, joissa keskustellaan vilkkaasti. Kansalaismuistikeskustelut jatkuvat istuntojen välissä Facebook-ryhmässä.

Kerätyn aineiston pohjalta on laadittu kymmeniä historia-artikkeleita Lepuski-lehteen ja seuran verkkosivulle www.lepuski.fi/historia sekä saatu arvokasta lähdeaineistoa seuran julkaisemiin historiikkeihin.

Kansalaismuistitoiminnan esikuvana on ollut Helsingin yliopiston Kulttuurikaupunki 2000 -hanke, josta Leppävaarassa on kehitetty oma sovellus.

Lue lisää: http://www.lepuski.fi/kansalaismuistipiiri.html