Tee lahjoitus

Kiitämme lämpimästi kaikkia Kotiseudulle-keräystä tukeneita yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.

Rahankeräyslupa RA/2019/1166 (voimassa 1.4.2020-31.3.2022)

Luvan saaja: Suomen Kotiseutuliitto ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.4.2020-31.3.2022 (aiemmat luvat: 5.4.2016–31.3.2018 ja 1.4.2018–31.3.2020) koko Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta

Kerätyt varat on jaettu apurahoina kotiseututyöhön ja -tutkimukseen.