Kotiseudulle-apurahaa haettiin 122 kohteeseen

Uutta luovaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön tarkoitettujen Kotiseudulle-apurahojen hakukierros on päättynyt tämän syksyn osalta.

Kotiseudulle-apurahahakemuksia tuli elokuun lopun määräaikaan mennessä 122 kappaletta. Rahaa haettiin hakemuksissa yhteensä 286 006 euroa.

Hakemuksia tuli melko tasaisesti eri puolilta Suomea. Noin joka viides niistä tehtiin Uudellamaalla, jossa on runsaasti kotiseutuyhdistyksiä. Myös Pirkanmaalta, Keski-Suomesta ja Varsinais-Suomesta tuli paljon hakemuksia. Väkilukuun suhteutettuna hakemuksia tuli monta erityisesti Kainuusta ja Keski-Pohjanmaalta.

Kotiseutuliiton hallitus päättää apurahojen saajista lokakuun lopulla. Päätökset julkistetaan marraskuussa, jonka jälkeen rahoitus on hakijan käytettävissä. Käyttöaikaa on seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Apurahat ovat suuruudeltaan 500–3000 euroa. Vuonna 2020 jaetaan noin 15 000 euron edestä apurahoja.

Apurahoja myönnetään

 • uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • kestävää kehitystä edistävään kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • alueellisiin koulutus- tai kehittämistapahtumiin tai viestintäkampanjoihin edellä mainituista teemoista

Hankkeella omaa yhteisöä laajempi vaikutus

Apurahan saajien valinnassa etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset ja yhteisöt voivat ottaa käyttöönsä. Avustettavien kohteiden valinnassa painotetaan hankkeita, jotka vaikuttavat kotiseututyöhön myönteisesti myös muualla kuin pelkästään hakijayhteisössään.

Taustalla keräys

Kotiseudulle-varat on koottu Suomen Kotiseutuliiton organisoimalla Kotiseudulle-keräyksellä. Keräyksen alkuperäisenä tavoitteena oli perustaa säätiö, jonka tehtäväksi määriteltiin paikallisen kotiseututyön ja kotiseutututkimuksen tukeminen. Nyt varat käytetään samaan käyttötarkoitukseen mutta suoraan ilman säätiötä. Kotiseudulle-keräys jatkuu edelleen. Lisätietoja keräyksestä on sivulla www.kotiseudulle.fi.

Apurahojen sivusto on osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahat.

Aiemmat tiedotteet aiheesta

31.7.2020 www.kotiseutuliitto.fi/kotiseudulle-apurahat-nyt-haettavissa

24.6.2020 www.kotiseutuliitto.fi/kotiseudulle-apurahat-uutta-luovaan-ja-kehittavaan-toimintaan-haettavissa-elokuussa

22.4.2020 www.kotiseutuliitto.fi/kotiseudulle-apurahat-jaetaan-luovaan-ja-kehittavaan-kotiseututyohon

12.2.2020 www.kotiseudulle.fi/kotiseudulle-kerayksen-tuotto-jaetaan-apurahoina

Kotiseudulle-apurahat haettavissa elokuun ajan

Kotiseudulle-apurahat ovat elokuun ajan haettavissa osoitteessa www.bit.ly/Kotiseudulle. Hakulomake sulkeutuu maanantaina 31. elokuuta klo 16.

Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu uutta luovaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön. Hanke voi olla paikallinen tai alueellinen, hakijan tulee olla rekisteröity yhteisö. Apurahat ovat suuruudeltaan 500–3000 euroa. Vuonna 2020 jaetaan noin 15 000 euron edestä apurahoja.

Apurahaa voi hakea vain yllä mainitulla sähköisellä lomakkeella.  Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Katso hakuohjeet sivulla www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahojen-hakuohjeet

Tiedusteluihin vastataan vain hakuaikana sähköpostitse arkisin 9–15 välisenä aikana: toimisto@kotiseutuliitto.fi. Teethän hakemuksen hyvissä ajoin! Emme välttämättä ehdi paneutua viimeisenä päivänä kaikkiin tiedusteluihin, ja teknisiin ongelmiinkin on hyvä varautua.

Apurahoja myönnetään

 • uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • kestävää kehitystä edistävään kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • alueellisiin koulutus- tai kehittämistapahtumiin tai viestintäkampanjoihin edellä mainituista teemoista

Hankkeella omaa yhteisöä laajempi vaikutus

Apurahan saajien valinnassa etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset ja yhteisöt voivat ottaa käyttöönsä. Avustettavien kohteiden valinnassa painotetaan hankkeita, jotka vaikuttavat kotiseututyöhön myönteisesti myös muualla kuin pelkästään hakijayhteisössään.

Kotiseutuliiton hallitus päättää apurahojen saajista lokakuun lopulla. Päätökset julkistetaan marraskuussa, jonka jälkeen rahoitus on hakijan käytettävissä. Käyttöaikaa on seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Apurahaa ei myönnetä hakijayhteisön perustoimintaan tai vuotuisiin tapahtumiin. Apurahaa voidaan myöntää suuremman hankkeen osarahoitukseksi.

Apuraha voi kattaa vain todellisia kuluja, joista syntyy tosite. Hyväksyttyjä kuluja ovat muun muassa materiaalikulut, palkkiot, palkat ja ostopalvelut.

Taustalla keräys

Kotiseudulle-varat on koottu Suomen Kotiseutuliiton organisoimalla Kotiseudulle-keräyksellä. Keräyksen alkuperäisenä tavoitteena oli perustaa säätiö, jonka tehtäväksi määriteltiin paikallisen kotiseututyön ja kotiseutututkimuksen tukeminen. Nyt varat käytetään samaan käyttötarkoitukseen mutta suoraan ilman säätiötä. Kotiseudulle-keräys jatkuu edelleen. Lisätietoja keräyksestä on sivulla www.kotiseudulle.fi.

Apurahojen sivusto on osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahat.

Aiemmat tiedotteet aiheesta

24.6.2020 www.kotiseutuliitto.fi/kotiseudulle-apurahat-uutta-luovaan-ja-kehittavaan-toimintaan-haettavissa-elokuussa

22.4.2020 www.kotiseutuliitto.fi/kotiseudulle-apurahat-jaetaan-luovaan-ja-kehittavaan-kotiseututyohon

12.2.2020 www.kotiseudulle.fi/kotiseudulle-kerayksen-tuotto-jaetaan-apurahoina

Kotiseudulle-apurahat uutta luovaan ja kehittävään toimintaan haettavissa elokuussa

Näyteikkuna

Hakemuksen tekoon voi ja kannattaa valmistautua jo nyt huolella

Suomen Kotiseutuliiton toteuttaman Kotiseudulle-keräyksen apurahojen haku avataan elokuussa. Nyt on hyvää aikaa tutustua hakuohjeisiin, ideoida ja hioa suunnitelman yksityiskohtia.

Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu uutta luovaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön. Hanke voi olla paikallinen tai alueellinen. Apurahat ovat suuruudeltaan 500–3000 euroa. Vuonna 2020 jaetaan noin 15 000 euron edestä apurahoja.

Apurahaa voi hakea vain hakuaikana elokuussa 2020 ja vain sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen sisältöön kannattaa paneutua jo nyt huolellisesti. Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemuksen sisällöstä annetaan yksityiskohtaiset tiedot sivulla www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahojen-hakuohjeet

Tiedusteluihin vastataan vain hakuaikana sähköpostitse arkisin: toimisto@kotiseutuliitto.fi. Kotiseutuliiton toimisto on kiinni heinäkuun.

Apurahoja myönnetään

 • uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • kestävää kehitystä edistävään kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • alueellisiin koulutus- tai kehittämistapahtumiin tai viestintäkampanjoihin edellä mainituista teemoista

Etusijalla ovat monistettavissa olevat ideat

Etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset voivat ottaa käyttöön. Avustettavien kohteiden valinnassa painotetaan hankkeita, jotka vaikuttavat kotiseututyöhön myönteisesti myös muualla kuin pelkästään hakijayhteisössään.

Kotiseutuliiton hallitus päättää apurahojen saajista lokakuun lopulla. Päätökset julkistetaan marraskuussa, jonka jälkeen rahoitus on hakijan käytettävissä. Käyttöaikaa on seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Apurahalla voi myös osarahoittaa

Apurahaa ei myönnetä hakijayhteisön perustoimintaan tai vuotuisiin tapahtumiin. Apurahaa voidaan myöntää suuremman hankkeen osarahoitukseksi.

Apuraha voi kattaa vain todellisia kuluja, joista syntyy tosite. Hyväksyttyjä kuluja ovat muun muassa materiaalikulut, palkkiot, palkat ja ostopalvelut.

Hakijan oltava rekisteröity

Hakijan tulee olla rekisteröity yhteisö, jolla on takanaan vähintään yksi raportoitu toimintavuosi toimintakertomuksineen ja tilinpäätöksineen.

Kotiseutuliitto tiedotti tämän vuoden helmikuussa, että Kotiseudulle-keräyksen tuotto jaetaan nopeutetusti apurahoina. Keräyksen alkuperäisenä tavoitteena oli perustaa säätiö, jonka tehtäväksi määriteltiin paikallisen kotiseututyön ja kotiseutututkimuksen tukeminen. Keräys on tuottanut noin 30 000 euroa. Kotiseudulle-keräys jatkuu edelleen. Lisätietoja keräyksestä on sivulla www.kotiseudulle.fi.

Apurahojen sivusto on osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle

Aiemmat tiedotteet aiheesta

22.4.2020 www.kotiseutuliitto.fi/kotiseudulle-apurahat-jaetaan-luovaan-ja-kehittavaan-kotiseututyohon

12.2.2020 www.kotiseudulle.fi/kotiseudulle-kerayksen-tuotto-jaetaan-apurahoina

Kotiseudulle-apurahat jaetaan luovaan ja kehittävään kotiseututyöhön

Näyteikkuna

Haku avautuu elokuun 2020 alussa

Suomen Kotiseutuliiton toteuttaman Kotiseudulle-keräyksen apurahojen haku avataan elokuussa. Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu uutta luovaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön.

Apurahat ovat suuruudeltaan 500–3000 euroa. Vuonna 2020 jaetaan noin 15 000 euron edestä apurahoja. Hanke voi olla paikallinen tai alueellinen.

Apurahoja myönnetään

 • Uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • Kestävää kehitystä edistävään kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • Asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
 • Alueellisiin koulutus- tai kehittämistapahtumiin tai viestintäkampanjoihin edellä mainituista teemoista

Etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset voivat ottaa käyttöön. Avustettavien kohteiden valinnassa painotetaan hankkeita, jotka vaikuttavat kotiseututyöhön myönteisesti myös muualla kuin pelkästään hakijayhteisössään.

Kotiseutuliiton hallitus päättää apurahojen saajista lokakuun lopulla. Päätökset julkistetaan marraskuussa, jonka jälkeen rahoitus on hakijan käytettävissä. Käyttöaikaa on seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Apurahaa ei myönnetä jokavuotiseen toimintaan

Apurahaa ei myönnetä hakijayhteisön perustoimintaan tai vuotuisiin tapahtumiin. Apurahaa voidaan myöntää suuremman hankkeen osarahoitukseksi.

Apuraha voi kattaa vain todellisia kuluja, joista syntyy tosite. Hyväksyttyjä kuluja ovat muun muassa materiaalikulut, palkkiot, palkat ja ostopalvelut.

Hakijan tulee olla rekisteröity yhteisö, jolla on takanaan vähintään yksi raportoitu toimintavuosi toimintakertomuksineen ja tilinpäätöksineen.

Kotiseutuliitto tiedotti tämän vuoden helmikuussa, että Kotiseudulle-keräyksen tuotto jaetaan nopeutetusti apurahoina. Keräyksen alkuperäisenä tavoitteena oli perustaa säätiö, jonka tehtäväksi määriteltiin paikallisen kotiseututyön ja kotiseutututkimuksen tukeminen. Vuoden 2019 loppuun mennessä keräys oli tuottanut noin 30 000 euroa. Kotiseudulle-keräys jatkuu edelleen. Voit siis edelleen lahjoittaa keräykseen: www.kotiseudulle.fi/tee-lahjoitus

Hakuohjeet: www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahojen-hakuohjeet

Kotiseudulle-keräyksen tuotto jaetaan apurahoina

Näyteikkuna

Suomen Kotiseutuliiton säätiötä varten alun perin organisoiman Kotiseudulle-keräyksen tuotto jaetaan nopeutetusti keräystarkoitukseensa.

Suomen Kotiseutuliiton toteuttama Kotiseudulle-keräys on saanut luvan jakaa lahjoituksina saadut varat suoraan apurahoina. Keräyksen alkuperäisenä  tavoitteena  oli perustaa säätiö, jonka tehtäväksi määriteltiin paikallisen kotiseututyön ja kotiseutututkimuksen tukeminen. Nyt varat käytetään samaan käyttötarkoitukseen mutta suoraan ilman säätiötä.

Apurahoja voidaan jakaa kotiseututyöhön kevyemmällä tavalla ilman hallinnosta ja esimerkiksi erillisestä tilinpäätöksestä aiheutuvia kuluja. Apurahoilla tuetaan paikallista kotiseututyötä eri puolilla maata.

Nyt yli 30 000 euroa kerätty

Keräys on tuottanut tähän mennessä yli 30 000 euroa, mikä on merkittävä tuki maamme kotiseututyöhön.

”Säätiö olisi edellyttänyt huomattavasti isompaa pääomaa, jotta sen tuotosta olisi voinut jakaa apurahoja. Keräyksellä se ei osoittautunut mahdolliseksi. Kotiseutuliitolla ja lahjoittajilla on kuitenkin ollut yhteinen tavoite tukea taloudellisesti paikallista kotiseututyötä. Nyt pääsemme sitä toteuttamaan”, Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo toteaa.

”Kiitos paljon kaikille keräykseen osallistuneille. Olette tehneet merkittävän investoinnin suomalaiseen kotiseututyöhön ja tutkimukseen. On hienoa, että voimme käyttää jo kerätyt varat lyhentämättömänä keräystarkoitukseen”, Vanhatalo jatkaa.

Kotiseutuliitto on vastannut keräyksen aikana kaikista siitä koituneista kuluista.

Hausta tiedotetaan tänä keväänä

Kotiseutuliitto tiedottaa kevään aikana hyvissä ajoin ennen hakuaikaa, millä aikataululla ja millaisin kriteerein apurahoja jaetaan.

Apurahoja haetaan myöhemmin julkaistavalla hakemuslomakkeella. Hakemuksia ei oteta vastaan ennen kuin haku julistetaan alkaneeksi.

Poliisihallitus on myöntänyt luvan Kotiseudulle-keräykselle. Voimassa olevan luvan mukaisesti Kotiseutuliitto voi jakaa apurahoja suoraan keräysvaroista ilman säätiön perustamista.

Kotiseudulle-keräyksen missiona on suomalaisen identiteetin ja paikallisen kotiseututyön tukeminen. Kotiseuduilla tapahtuu isoja muutoksia.  Samaan aikaan kotiseutuhenki on uudessa kasvussa. Kotiseutusuhdetta vaalitaan monin tavoin, ja kotiseututyön muodot uudistuvat. Kriteerinä tuettaville kohteille on, että ne luovat jotain sellaista uutta, jota ei ilman rahoitusta olisi mahdollista toteuttaa.

Kotiseudulle-keräyksen yhteissumma on tällä hetkellä 30 448 euroa.

Keräykseen voi edelleen osallistua. Lue lisää lahjoittamisesta sivulla www.kotiseudulle.fi/tee-lahjoitus.

Kotiseutuliitto lahjoitti juhlavuonna 5000 euroa Kotiseudulle-keräykseen

Näyteikkuna

Suomen Kotiseutuliiton hallitus päätti liiton 70-vuotisjuhlavuoden päättyessä lahjoittaa 5 000 euroa Kotiseudulle-keräykseen.

”Lahjoituksella liitto haluaa olla tukemassa omalta osaltaan paikallista kotiseututyötä, johon keräysvarat apurahoina kohdistetaan”, Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo kertoo.

Kotiseudulle-keräyksen missiona on suomalaisen identiteetin ja paikallisen kotiseututyön tukeminen. Kotiseuduilla tapahtuu isoja muutoksia.  Samaan aikaan kotiseutuhenki on uudessa kasvussa. Kotiseutusuhdetta vaalitaan monin tavoin, ja kotiseututyön muodot uudistuvat. Kriteerinä tuettaville kohteille on, että ne luovat jotain sellaista uutta, jota ei ilman rahoitusta olisi mahdollista toteuttaa.

Kotiseudulle-keräyksen lahjoitukset ovat nyt yhteensä 30 448 euroa.

Puolet säätiön pääomasta koossa

Kiitos kaikille tähän mennessä Kotiseudulle -keräykseen osallistuneille! Säätiön pääoma on tällä hetkellä  25 251 euroa eli puolet tarvittavasta summasta on jo koossa!

Keräyslupaa jatkettiin keväällä. Nykyinen lupa on voimassa 31.3.2020 saakka.

Keräys jatkuu. Yhdessä saamme tarvittavat varat kerättyä.

Kotiseuduilla tapahtuu isoja muutoksia. Kotiseutujen hyväksi vapaaehtoisvoimin työtä tekevät ihmiset ja yhteisöt tarvitsevat rahoitusta. 

KOTISEUDULLE on valtakunnallinen Suomen Kotiseutuliiton toteuttama keräys. Keräämme varoja Kotiseutusäätiölle, joka tukee innostavaa ja uutta luovaa kotiseututyötä ja -tutkimusta koko maassa. 

Jokaisella on kotiseutu. Osallistumalla pidät kotiseudusta hyvää huolta.

Missiomme on suomalaisen identiteetin ja paikallisen kotiseututyön tukeminen. Kotiseuduilla tapahtuu isoja muutoksia. Samaan aikaan kotiseutuhenki on uudessa kasvussa. Kotiseutusuhdetta vaalitaan monin tavoin ja kotiseututyön muodot uudistuvat. Kriteerinä tuettaville kohteille on, että ne luovat jotain sellaista uutta, jota ei ilman rahoitusta olisi mahdollista toteuttaa. Kotiseututyön lisäksi säätiö tukee myös kotiseutututkimusta.

Kotiseudulle-keräys jatkuu

Kotiseudulle-keräyksellä on koottu varoja Kotiseutusäätiön perustamispääomaksi. Kotiseutusäätiön tarkoitus on aikanaan jakaa apurahoja paikalliseen, asukkaita innostavaan ja uutta kehittävään kotiseututyöhön kautta maan.

Tänä vuonna keräyksestä ja Kotiseutusäätiöstä on puhuttu tulevaisuustekona kotiseutujen ja kotiseututyön puolesta. Olemme koonneet lahjaa tulevaisuuden kotiseututyölle Suomi 100 -juhlavuonna.

Koko tavoitetta eli perustamispääoman minimirajaa 50 000 euroa emme saavuttaneet vielä tähän mennessä, mutta lukuisten yksityisten henkilöitten ja yhdistysten sekä muiden organisaatioiden lahjoituksilla pääsimme 24 651,35 euroon (keräyssaldo 18.12.2017).

Kotiseudulle-keräys kuitenkin jatkuu. Myös senkin jälkeen, kun perustamispääoma on koossa ja säätiö voidaan perustaa, pääomaa aiotaan kasvattaa rahankeräyksellä eri tavoin. Missiona on, että Kotiseutusäätiö voisi olla tulevaisuudessa merkittävä kotiseututyön ja kotiseutututkimuksen rahoittaja Suomessa.

Olemme tuoneet matkan varrella esille henkilöitä ja yhdistyksiä, jotka ovat tukeneet keräystä. He ovat omalla äänellään, omilla esimerkeillään, olleet perustelemassa koko hankkeen merkitystä. Viimeisimpinä Kotiseutuliiton valtuuston jäsen Elisa Göös ja varapuheenjohtaja Teppo Ylitalo.

Lämmin kiitos kaikille jo tähän mennessä lahjoittaneille! Lahjoittajien nimilista on julkaistu Lahjoittajat-sivulla. Kiitos myös teille, jotka nyt päätätte antaa oman osuutenne kotiseututyölle lahjoituksen muodossa!

Työ jatkuu. Tämänkin teemme yhdessä.

Riitta Vanhatalo
Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja

 

Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua keräystilille annettavin lahjoituksin.
>> Lahjoitusohjeet

Miten muuten keräykseen voi osallistua?

Lahjoituksia voi kerätä muun muassa järjestämällä konsertin, kotiseuturetken, huutokaupan, näyttelyn, myyjäiset tai muun tapahtuman. Syntymäpäivä- ja merkkipäivälahjojen sijaan juhlavieraita voi pyytää lahjoittamaan Kotiseudulle

Lahjoittajaksi ja kotiseututyön tukijaksi voi myös haastaa ystäviä, yhdistyksiä tai vaikkapa yrityksiä.

Jokaisella lahjoituksella on merkitystä. Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta ja annetaan kotiseututyölle kirkas tulevaisuus!

Elisa Göös: ”Kotiseututyöhön uutta virtaa Kotiseutusäätiön tuella”

Elisa Göös

Elisa Göös. Kuva: Markku Selinummi.

Kotiseutuliiton valtuuston jäsen, Janakkalassa asuva Willa Göösin omistaja Elisa Göös lahjoitti Kotiseudulle-keräykseen.

– Aktiivisella kotiseututyöllä voi vaikuttaa niin moniin eri tahoihin. Nuorten kannustaminen mukaan toimintaan on ensiarvoisen tärkeää tulevaisuuden kannalta. Nuorilla on juuri nyt oikea aika luoda kotiseudustaan omannäköistään ja astua näkyvästi esiin paikallisissa kotiseutuyhdistyksissä. Muutosta tarvitaan! Göös perustelee lahjoitustaan.

– Maailmassa on paljon asioita mihin voi ja pitäisikin lahjoittaa. Kun olen nähnyt Afrikkaa ja olen Nakurun lastenkodin sisarusten kummi, tiedän, että vuosittainen lahjoitukseni menee juuri oikeaan tarkoitukseen, näiden lasten koulutukseen. Tunnen suurta iloa, että näin voin auttaa edes paria lasta maailmassa. Kun kaikki tekisivät pieniä tekoja, maailma olisi parempi paikka elää.

Mutta mitä yhteistä on lahjoittamisella Nakurun lastenkodille tai lahjoittamisella Kotiseutusäätiölle?

– Yhteinen nimittäjä on tulevaisuus, koulutus ja kotiseutu. Nakurun lastenkodista on esimerkkejä lapsista, jotka ovat menestyneet maailmalla ja kotiseuduillaan.

Göös kertoo myös esipolviensa olevan esimerkkinä ja kannustajana lahjoitukselleen.

– Kun suvussa on jäseniä, jotka ovat aikanaan lahjoittaneet maata, jotta Janakkalaan Hyvikkälän kylälle saataisiin koulu, niin eihän tässä voi sukuaan huonompi olla! Fanny Göös (o.s. John) oli lahjoittaja, jotta lapsille taattaisiin koulusivistys.

Uudenlaista virtaa kotiseututyöhön

Göösin mukaan Kotiseutusäätiön apurahoilla on ehdottomasti tarvetta akateemisten tutkimushankkeiden lisäksi yhdistystoiminnan arkisissa hankkeissa, kuten kotiseutulehtien ja kyläkirjojen tekemisessä sekä kotiseutumuseoiden hoitamisessa.

– Säätiö on apuna ja tukena niin paikallisessa kuin valtakunnallisessa kotiseututyössä myös tulevaisuudessa. Kotiseudusta huolehtiminen on aina trendikästä.

– Kotiseututyö tarvitsee uudenlaista ”virtaa”. Tutkimusta, uusia toimintamalleja, uudenlaista tekniikkaa ja ajanmukaista koulutustakin kotiseututyön jatkuvuuden turvaamiseksi. Nuoria toimijoita! Ja erilaisia keinoja kotiseudun tulevaisuuden turvaamiseksi kotoisana asuinympäristönä.

Göös näkee myös merkittävänä nuorten tukemisen ja innostamisen hakemaan apurahoja Kotiseutusäätiöltä.

– Tällainen tuen mahdollisuus on tarpeellinen, jotta nuoret pitäisivät kotiseudusta huolta ja turvaisivat kotiseutu-, kaupunginosa- ja kyläyhdistysten tärkeän toiminnan kotiseuduillaan, sivistys- ja kulttuuripuolta unohtamatta.

Tätä ei voi ohittaa!

Göös rohkaisee muitakin lahjoittamaan Kotiseudulle-keräykseen. Hän kannustaa myös yrityksiä ja kuntia mukaan tukijoiksi.

– Paikalliset kotiseutuyhdistykset ovat jo muutamat tukeneetkin säätiön perustamista, mutta vielä voi tulla mukaan lahjoittajaksi. Ja jokainen yksityinen kotiseudustaan ja kotiseututyön merkittävyydestä pitävä ja oman kotiseutunsa kotiseutuyhdistykseen kuuluva voi myös lahjoittaa. Lahjoitus voi tulla sitten joskus takaisin apurahan muodossa.

– Suomen Kotiseutuliiton tunnuksessa heraldiset linnakkeet kuvaavat yhteiskunnan suunnitelmallista kehittämistä. Keskellä oleva kukka kuvastaa kotiseudun luontoa ja sen suojelua. Siis kyse on kehittämisestä ja luonnonsuojelusta kotiseututyössä. Ei tätä voi ohittaa!

Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta!

Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua keräystilille annettavin lahjoituksin. Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta ja annetaan kotiseututyölle kirkas tulevaisuus!

>> Lahjoitusohjeet

Kiitämme lämpimästi kaikkia Kotiseutusäätiön perustamista tukeneita yrityksiä,  yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.

Kotiseutuliiton varapuheenjohtaja Teppo Ylitalo: ”Kotiseudusta huolehtiminen kuuluu meistä jokaiselle”

Teppo Ylitalo. Kuva: Leena Hjelt.

Kotiseutuliiton valtuuston varapuheenjohtaja, lapualainen väitöskirjatutkija Teppo Ylitalo lahjoitti Kotiseudulle-keräykseen.

– Kotiseututyö ansaitsee ja tarvitsee tukijoita. Jokainen kotiseutu on arvokas ja kaikilla meistä on oikeus kotiseutuun, siihen tunteeseen ja kokemukseen, että olemme jossakin paikassa kotonamme, Ylitalo perustelee lahjoitustaan.

Hänen mukaansa kotiseudun muodostavat yhteisön tarinat, sen tapahtumat, ympäristö ja ihmiset. Kotiseutu ei ole jossakin menneessä, se on tässä ja nyt. Kotiseutu on yhdessä tekemistä ja toisista välittämistä – sitä, mikä on meille yhdessä tärkeää.

– Siksi ajattelen, että kotiseudusta huolehtiminenkin kuuluu meistä jokaiselle: vanhalle ja nuorelle, paikallaanpysyvälle ja reissaajalle, niillekin jotka ajattelevat, että ei kuulosta minun jutultani. Jokainen meistä rakentaa omaa kotiseutuaan, itselleen ja muille.

Ylitalo pohtii Kotiseutusäätiön apurahojen käyttökohteita:

– Kotiseutu ei ole koskaan ollut paikallaan pysyvä ja muuttumaton, eikä sellaista ole myöskään kotiseututyö. Siksi Kotiseutusäätiön apurahoja tarvittaisiin ennen muuta uudenlaista yhteisöllisyyttä luoviin ja uudenlaisia kotiseututyön välineitä käyttäviin projekteihin.

– Oleellisen tärkeää on, että tarpeet ja visiot lähtevät paikalliselta tasolta. Monta kertaa kuulee sanottavan, että kyllä meillä ideoita olisi, kun vain olisi resursseja. Siksi Kotiseutusäätiö on mitä mainioin keksintö.

Maakunnista merkityksellisiä kotiseutuja

Ylitalo tekee väitöstutkimusta Helsingin yliopistoon modernien maakunnallisten identiteettien rakentumisesta Suomeen ja erityisesti Etelä-Pohjanmaalle. Hän arvioi Kotiseutusäätiön merkitystä myös maakuntauudistuksen näkökulmasta:

– Vuoden 2020 alussa toimintansa aloittavat uudet maakunnat luovat uudenlaista tarvetta ja mahdollisuutta myös aikaisempaa laajempaan alueelliseen kotiseututyöhön. Sinnekin tarvitaan tulevaisuudessa Kotiseutusäätiön tukea.

Uusien maakuntien tehtäviin kuuluu myös identiteettityö, mitä Ylitalo pitää hyvänä asiana.

– On tärkeää, että maakunnissa mietitään aktiivisesti, mikä sitoo maakunnan ihmisiä yhteen. Se ei tarkoita vanhojen hauskojen heimopiirteiden esiin kaivamista eikä mitään yhtä päälle liimattua maakunta-identiteettiä, vaan niiden asioiden etsimistä ja vahvistamista, jotka yhdistävät ihmisiä ja jotka rakentavat maakunnista merkityksellisiä kotiseutuja.

Kätevää ja tehokasta

Ylitalo kannustaa muitakin lahjoittamaan Kotiseudulle-keräykseen. Lahjoituksen summa ei ole tärkeintä, vaan halu osallistua.

– Kotiseudulle-keräykseen osallistuminen ei tietenkään ole ainut tapa tukea kotiseutuja ja kotiseututyötä. Mutta se on kätevää ja tehokasta. Pienistä puroista kasvaa suuri joki, jolla voi tehdä paljon hyvää.

Kukin voi ottaa osaa mahdollisuuksiensa mukaan. Jokainen lahjoitus on arvokas, oli se sitten pieni tai suuri.

Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta!

Kotiseudulle-keräykseen voi osallistua keräystilille annettavin lahjoituksin. Pidetään yhdessä kotiseuduista huolta ja annetaan kotiseututyölle kirkas tulevaisuus!

>> Lahjoitusohjeet

Kiitämme lämpimästi kaikkia Kotiseutusäätiön perustamista tukeneita yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.