På svenska

FÖR HEMBYGDEN är en riksomfattande insamling som genomförs av Finlands Hembygdsförbund. Vi samlar in medel för att stödja inspirerande och idérikt hembygdsarbete och -forskning i hela landet.

Var och en av oss har en hembygd. Genom att delta tar du hand om hembygden.

Varför en insamling och vad är det som stöds?

Missionen för insamlingen För hembygden är att stödja finländsk identitet och lokal hembygdsarbete. Det sker stora ändringar i hembygderna. Samtidigt växer hembygdsandan åter. Förhållandet till hembygden värnas på många sätt och hembygdsarbetet får nya former. Kriteriet för stödmottagare är att de skapar något sådant som är nytt och som inte kunde förverkligas utan stödet.

Bakgrund

Då strategin för Finlands Hembygdsförbund förnyades framkom behovet av ekonomiskt stöd för hembygdsarbete. Styrelsen för Hembygdsförbundet beslöt i juni 2014 att anta utmaningen att grunda den nya stiftelsen. År 2020 den styrelsen beslöt att överlämna den idén av stiftelsen och fördela pengarna rakt.

Hur deltar man?

Donera på insamlingskontot Nordea FI27 1555 3000 1204 29 (BIC: NDEAFIHH) / Suomen Kotiseutuliitto.
Skriv givarens namn och den donerade summan i meddelandefältet.